Obračun plaća te ostalih honorara i ugovora te druge potrebne kadrovske evidencije.
Prijava i odjava djelatnika na institucije.

Obračun putnih naloga.

Vođenje poslovnih knjiga (glavna knjiga, dnevnik, pomoćne knjige u skladu sa propisima i potrebama korisnika).
Ovdje se mogu uključiti i izrade izlaznih računa i druge dokumentacije prema trećim osobama.

Vođenje poreznih knjiga (knjiga ulaznih i izlaznih računa, obračun poreza, izrada poreznih prijava, izrada obračuna poreza na dodanu vrijednost i izrada svih ostalih trošarina i naknada). 

Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja (bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijska izvješća).

Sastavljanje dodatnih izvještaja prema Državnom zavodu za statistiku ili drugim državnim institucijama te prema financijskim institucijama (u slučaju kredita ili sličnih zahtjeva).

Vođenje dugotrajne imovine i popis osnovnih sredstava

Opseg i način pružanja usluga se individualizira prema potreba i zahtjevima svakog poduzetnika pojedinačno kako bismo ostvarili obostrano zadovoljstvo s najboljim učincima i prihvatljivom cijenom.