Opseg naših usluga ovisi o individualnom dogovoru sa svakim pojedinim korisnikom.

Usluga može obuhvaćati cjelokupno vođenje poslovanja; od davanja mišljenja o poslovnom pothvatu, izrade internih računovodstvenih isprava, isprava prema trećim osobama, obrade i izrade svih propisanih izvještaja i željenih izvještaja po dogovoru.

Na ovaj način svatko se može posvetiti u potpunosti izvršavanju svoje djelatnosti, bez ulaženja u detalje koji su potrebni prema trećim osobama, a ne tiču se samog izvođenja djelatnosti od strane poduzetnika ili obrta.

Osim cjelokupnog vođenja poslovanja slobodno se možete odlučiti i za uslugu koja obuhvaća samo obradu potrebnih dostavljenih isprava te izrada svih propisanih izvještaja i izvještaja po dogovoru.

Poduzetnik na taj način u potpunosti određuje svoju politiku poslovanja i nastupa prema trećima te drži potpunu kontrolu cijelog poslovanja, a nama prepušta zakonski propisani dio koji se odnosi na usko područje – računovodstvo.

Omogućujemo i dogovor oko načina dostavljanja isprava prema institucijama (FINA, Porezna uprava, banke) te kontakt sa istima, ali i poslovnim partnerima klijenata po potrebi.

Ovakvim pristupom dogovoru usluga prilagođavamo se svakom poslovnom partneru, njegovom načinu rada i željama vođenja poslovanja.