Obračun plaća te ostalih honorara i ugovora te druge potrebne kadrovske evidencije.
Prijava i odjava djelatnika na institucije.

Obračun putnih naloga.

Vođenje poslovnih knjiga (knjiga primitaka i izdataka, analitike partnera).

Vođenje poreznih knjiga (knjiga ulaznih i izlaznih računa, obračun poreza, izrada poreznih prijava, izrada obračuna poreza na dodanu vrijednost i ostalih trošarina i naknada koje se ne plaćaju po rješenju).

Obračun godišnjeg poreza na dohodak.

Sastavljanje dodatnih izvještaja prema Državnom zavodu za statistiku ili drugim državnim institucijama te prema financijskim institucijama (u slučaju kredita ili sličnih zahtjeva).

Vođenje dugotrajne imovine i popis osnovnih sredstava.

Opseg i način pružanja usluga individualizira se prema potreba i zahtjevima svakog obrtnika pojedinačno, kako bismo ostvarili obostrano zadovoljstvo sa najboljim učincima i prihvatljivom cijenom.