Obračun i izrada godišnje prijave poreza na dohodak.

Vođenje poslovnih knjiga u slučaju zakonske obveze građana.